Uitgangspunten van ons onderwijs 


Kinderen met plezier laten leren en ze voor te bereiden op de maatschappij.

Wij zijn daarom een school die...
  • leef- en ontwikkelingsruimte biedt voor alle betrokkenen
  • de unieke mogelijkheden van ieder kind helpt te ontplooien en volgt
  • klassikaal onderwijs heeft, maar binnen de groep rekening houdt met individuele verschillen
  • kwalitatief goed onderwijsaanbod heeft
  • een goede relatie met de ouders heel belangrijk vindt
  • een prettige en uitdagende leeromgeving wil bieden
  • een plek is waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn.
Zo streven wij een succesvolle en leuke periode op de basisschool na. Een stevige basis voor de rest van het leven