Ouderraad (OR)
Oudervereniging
Alle ouders /verzorgers van kinderen op onze school zijn lid van de oudervereniging. Tenminste eenmaal per jaar houdt de oudervereniging een algemene ledenvergadering. 

Ouderraad
Het bestuur van de vereniging, de Ouderraad, bestaat uit minimaal 7 leden, waarvan één tevens directie- of teamlid is. De zittingsduur is drie jaar en aftredende leden zijn eventueel direct voor een nieuwe en laatste periode beschikbaar. 

Samen met de teamleden zitten de ouderraad in commissies om bepaalde activiteiten te organiseren, zoalsSinterklaas, Kerst, Carnaval en het paasontbijt. Maar ook activiteiten als het verkeersexamen en de avondvierdaagse wordt door ons verzorgd. 

Dit houdt in dat we niet alleen limonade schenken en boodschappen doen, maar dat we actief meedenken en mee organiseren.

Leden van de ouderraad 2023-2024
  • Klaartje van Trier  (voorzitter)
  • Lieke Vermeer (secretaris) 
  • Astrid van Pelt
  • Roy van de Ven
  • Kalle van de Wall
  • Joost van Hengstum 
  • Hanneke van Sommeren 
  • Louise Griffioen 
  • Debby Zomer 

Contactpersoon vanuit het team is Laura Wortman-van Woudenberg